суббота, 31 августа 2013 г.

Atatürkü niyə sevmirik?


Mütəmadi olaraq bizə gəlib soruşurlar ki, “Atatürkü niyə sevmirsiniz?”

Odur ki, qısa bir cavab verək pantürkçü dostlara...

– Mustafa Kamalın şəxsi həyatı bizi maraqlandırmır, bu onunla Allahın arasında bir mövzudur...

Biz Mustafa Kamalı gördüyü işləri üzündən sevmirik.

Buyurun, oxuyun:

Atatürkü niyə sevmirik?

– 3 mart 1924-cü ildə ümməti birləşdirən xilafəti ləğv etdiyi üçün SEVMİRİK.. (NATO və ya Avropa Birliyi avropalılar üçün nədirsə, xilafət müsəlmanlar üçün onun kimidir)

– Əkməyini yediyi, özünü adam edən Osmanlını arxadan zərbətləyib ləğv etdiyi və Osmanlı sultanlarına iftira atıb sürgün etdiyi üçün SEVMİRİK..

– 1930-cu ildə ali ev qanunu çıxardıb qadınların kişilərin cinsi köləsi vəziyyətinə salınmasını rəsmiləşdirdiyi üçün SEVMİRİK..

– 1932-ci ildə isə icbari və xalqın iradəsinə zidd olaraq azanı qadağan etdiyi üçün SEVMİRİK..

– Fatih Sultan Məhmədin mənəvi mirası olan Aya Sofyanı məscid hökmündən çıxardıb muzeyə çevirdiyi üçün SEVMİRİK..

– Yüz illər boyunca müharibələr apardığımız avropalıların həyat tərzini və qanunlarını bu torpaqlara gətirdiyi üçün SEVMİRİK..

– Öz əli ilə yazdığı “Mədəni bilgilər” adlı kitabında Peyğəmbərimizə (s) çox ağır həqarətlər etdiyi üçün SEVMİRİK..

– Hərf inqilabını həyata keçirərək üç nəsli ərəb əlifbası ilə yazılmış dini və tarixi əsərləri oxumaqdan məhrum etdiyi üçün SEVMİRİK.. (Dünyada Türkiyədən başqa bir ölkə vardırmı ki, gənclər kitabxanya gəlib orada saxlanılan kitabları oxumadan çıxsınlar?!)

– Rizə və Dersimdə öz xalqını bombaladığı üçün SEVMİRİK..

– Etdiyi islahatlarla üç nəslin axirət həyatını risk altına atdığı və bir çoxlarının cəhənnəmə getməsinə vəsilə olduğu üçün SEVMİRİK..

Daha onlarla səbəb var, amma ən əhəmiyyətlisi “Maidə” surəsinin 44-cü ayəsindən dolayı Atatürkü SEVMİRİK:

Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər, əlbəttə, kafirdirlər! 
(“Maidə” sursəsi, 44-cü ayə)

четверг, 11 июля 2013 г.

İudaizm haqqında (Ömər əl-Əşqər)

İsrail övladlarının dini  iudaizm (və ya yəhudilik) çoxlu sayda bütpərəst təsəvvür, eyni zamanda yəhudi millətçiliyinin təzahüründən ibarətdir. İsrail – Yaqub ibn İshaq ibn İbrahimin ikinci adı idi. İsrail övladlarının yanına bir çox peyğəmbər, o cümlədən İsrailin özü göndərilmişdir. Bu peyğəmbərlər öz əcdadları – Həzrəti İbrahim (ə) tərəfindən öyrədilmiş təkallahçılığı yəhudilərə çatdırırdılar. Sonra onların yanına böyük peyğəmbər Həzrəti Musa (ə) göndərildi. O, tövhidə əsaslanan möhkəm şəriəti gətirib yəhudiləri tək olan Allaha sitayiş etməyə çağırdı. Amma vaxt ötdükcə onlar bu yoldan azıb bütpərəst inanclar səviyyəsinə endilər. Bu gün əlimizdə olan Tövratın mətnində Allah barədə elə təsəvvür və miflərə rast gəlirik ki, yəhudilərin ilahi elçi və kitablara malik olmayan bütpərəst yunanlar və digər xalqlardan heç nə ilə fərqlənmədiklərini görürük.
Yəhudilərin haqq yoldan sapması hələ Həzrəti Musa həyatda olarkən başlamışdı. Onlar qızıldan düzəldilmiş inək bütü özlərinə Tanrı seçdilər. Hələ bundan əvvəl Həzrəti Musadan xahiş etmişdilər ki, onlar üçün bir büt düzəltsin ki, ona sitayiş edə bilsinlər. Musa buna cavab olaraq onları “cahil insanlar” adlandırmışdı.
Yəhudilərin bəziləri olduqca qəribə inanclara malikdirlər. Onlardan bir qrupu Üzeyir peyğəmbəri Allahın oğlu hesab edir. Digər qrupun nəzərinə görə isə, pak olan Allah xəsis və simicdir. Qurani-Kərimdə deyilir: “Yəhudilər dedilər: “Allahın səxavət əli bağlıdır!” Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, Onun kərimlik və səxavət əlləri açıqdır və O, istədiyi kimi lütf edər”. (əl-Maidə, 64)
İudaizmdə yəhudi millətçiliyinin təzahürü ondan ibarətdir ki, onlar Allahı yalnız yəhudilərin tanrısı kimi qəbul edirlər. Bu azmış kimi, yəhudilərin nəzərinə görə, yalnız bir-birləri ilə münasibətlərdə əxlaq və ədəb qaydalarına riayət etmək gərəklidir, digər insanlara – “qoy”lara qarşı etdikləri zülmlərə görə isə Allah yəhudiləri məsuliyyətə cəlb etməz. Onlar bütün digər xalqlara “qoy” deyirlər və Tövratdan gələn bu kəlimə yəhudi dilindən “özgə, yabancı” kimi tərcümə olunur. Günümüzdə isə qeyri-yəhudi xalqlar üçün təhqir və istehza ilə dolu bir mənada işlədilir.
Qurani-Kərimdə yəhudiləri məzəmmət edən ayələri və Tövratın mətnində rast gəlinən təhrifləri bir kənara qoyub yəhudi alim və hahamları tərəfindən yazılmış və onların fikrincə əhəmiyyətinə görə heç də Tövratdan geri qalmayan Talmud kitabında nələrin yazıldığına baxaq. Orada yazılanları oxuduqca, insan yəhudilərin dini inanclarından dəhşətə gəlir.
Dr. Mustafa əz-Zərqanın “Əl-kənzul-mərsud fi qəvaidut-Talmud” kitabında deyilir: “Onlar hesab edirlər ki, Allah oxumağa və öyrənməyə möhtacdır. Hesab edirlər ki, O oynayır və əylənir”. Talmudda oxuyuruq: “Gün 12 saatdan ibarətdir. Günün ilk 3 saatında Allah oturub Tövratla məşğul olur. İkinci 3 saatda məhkəmə işlərinə baxır. Üçüncü 3 saatda dünyanı dolandırır, dördüncü 4 saatı isə böyük bir dəniz bədheybəti Leviafanla oynamaqla keçirir”.
Bununla yanaşı onlar inanırlar ki, Yerusəlim Məbədinin dağılmasından sonra, Allah daha Leviafanla oynamır və Həvva ilə rəqs etmir. Hərçənd əvvəllər O Həvvanı bəzədib saçlarını darayardı. Allah Öz Ucalığı və Böyüklüyü ilə bütün bunlardan pakdır!
Yəhudilər öz dinsiz sələflərinin – bütpərəst xalqların sözlərini təkrarlayırlar. Onlarınn baxışlarına görə, Allahın insandan heç bir fərqi yoxdur. O, insan kimi düşünür, insanların gördükləri işlərin eynisini edir. O, rəqs edir, kədərlənir, ağlayır. Niyə ağlayır? Süleymanın inşa etdiyi yəhudi məbədinin dağılmasına görə.
Məbəd  yəhudilərin əzəmət rəmzidir. Onlar hesab edirlər ki, Məbədin dağılması zamanından ta günümüzə qədər, Allah gecənin ¾ hissəsini ağlayır və şir kimi nərildəyib deyir: “Vay olsun Mənə! Evimin yandırılmasına və övladlarımın əsir götürülməsinə necə yol verə bilərdim?!”
Belə nağılları uyduran insanlar ağılsız, bütün bunları doğru bilib inananlar isə onlardan da ağılsızdır. Allah həmd olsun ki, bizə haqq yolu göstərib nura doğru çıxartdı!
Bu iudaizm dininin təməlində dayanan yəhudi inanclarının misalları idi. Bunlar qədim yunan və digər bütpərəst miflərin tanrılar haqqında dediklərindən demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmirlər.


Ömər ibn Süleyman əl-Əşqərin “Əl-əqidə fi-llah” kitabından, səh.234-240

четверг, 13 июня 2013 г.

Donuz ətinə qurban verilmiş dünyəvilik

Dünən hökumət yönümlü ATV kanalının xəbərlər buraxılşında yayımlanmış bir süjet olduqca diqqətimi cəlb etdi. Orada son zamanlar iqtidarın bir nömrəli ideoloji düşməninə çevrilmiş Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyov haqqında danışılırdı. Onun cəmi bir dəfə donuz ətini yeməsini etiraf etməsi ATV-nin qəzəb vulkanının püskürməsi ilə nəticələndi. Şimali Koreya təbliğat maşınının ən böyük nümayəndələrinin həsədinə səbəb ola biləcək süjetdə Rüstəm bəyin donuz ətindən istifadə etməsi şiddətlə qınanıldı, “hakimiyyətə iddialı bir müsəlman” üçün bunun yolverilməzliyi vurğulandı. ATV-nin ilahiyyatçı müsahibi də bu əməlin “müsəlman olaraq Qurana etiqad edən bir şəxs” üçün böyük günah olduğunu söylədi.
2003-cü ildən bəri iqtidardan şüvənliyin müxtəlif növlərini görmüşük. Vətənşüvənliyi, bayraqşüvənliyi, dövlətçilikşüvənliyi, hətta keçən ildəki may hadisələrini yada salsaq gey-paradşüvənliyi də. Amma dinşüvənlik ilk dəfədir ki, iqtidarda müşahidə olunur. Bu dinşüvənlik siyasətinin icraçısı kimi ATV kanalının seçilməsi isə ondan da təəccüblüdür. Söhbət efirində əsasən yarı-çılpaq qadınlara və seksual orientasiyası şübhə doğuran kişilərə üstünlük verən bir kanalın din təəssübkeşi rolunda gülünc görünməsindən getmir. İş ondadır ki, ATV-nin din siyasəti də əzəldən düşmənçi mahiyyət daşıyırdı. Yadınızdadırsa, 2010-cu ilin sonunda orta məktəblərdə hicab qadağası qüvvəyə minəndə, “dünyəvi dövlət” başlığı ilə onu əsaslandırmaq üçün silsiləvi süjetlər hazırlayan məhz ATV idi. AİP sədri Mövsüm Səmədov bu qadağaya qarşı məlum çıxışını etdikdə, onu “xarici qüvvələrin dəyirmanına su tökən radikal islamçı” kimi təqdim edən də ATV idi. Əksər dünya müsəlmanları tərəfindən İslam peyğəmbərinin (s) çağımızdakı xəlifəsi kimi qəbul edilən Seyyid Əli Xameneyiyə çəkilmiş təhqiredici karikaturanın görüntülərini də yayımlayan Rüstəm bəyin donuz ətini yeməsini həzm edə bilməyən ATV olmuşdur.
Dünyəvi dövlətdən söz düşmüşkən... Əgər iqtidar həqiqətən də iddia etdiyi kimi dünyəvi dəyərlərə sadiqdirsə, onda sırf dini qanunu pozduğu üçün Azərbaycan vətəndaşının ölkənin aparıcı telekanallarının birində aşağılamasını necə başa düşək? Hanı bəs qulaqlarımızı mozol etdiyiniz tolerantlıq? Hanı dini dözümlülük? Hanı demokratiya ən nəhayət?! Hərçənd professora “vətən xaini”, fəlsəfə dokturuna “narkoman”, hüquqşünasa “xuliqan” deyən bir zehniyyətin yeganə “Oskar” laureatlı kino xadimimizə “kafir” və “mürtəd” deməsi heç də şaşırdıcı deyil.
Əslində dünyanın ən qatı islamofob iqtidarlarından birinin İslama üz tutub siyasi rəqiblərinə qarşı “cihad”a keçməsi, onun nə qədər kritik və acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu göstərir. Milli Şuranın yaradılması ilə iqtidarın təlaşı özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. “İbrahimbəyov donuz ətini yedi, din əldən getdi, müxalifət kafir oldu!” şüarı ilə keçirilən “cihad”ın məhz Milli Şuranın sədrinə qarşı yönəlməsi bu fikiri bir daha təsdiq edir. Amma Rüstəm bəyə “podlojit svinyu” cəhdinin iflasa uğradığını qətiyyətlə söyləmək mümkündür. Çünki hicabı qadağan etmiş, azana, saqqala, dini mərasimlərə saysız-hesabsız məhdudiyyətlər qoymuş, bütün bunlara etiraz etdikləri üçün yüzlərlə alim və sıravi dindarı isə zindana atmış bir hökumətin din təəssübünə ağılı başında olan heç kəs inanmaz.
Beləliklə, din kartının iqtidar üçün məqsəd yox, vasitə olduğu gün kimi aydın olur. Qurani-Kərimin “Ənkəbut” surəsində deyildiyi kimi: “Onlar gəmiyə mindikləri zaman, dini yalnız Allaha məxsus edərək, Ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi, yenə də Ona şərik qoşurlar”. Başqa ayədə isə deyilir: “Biz Allaha və qiyamət gününə iman gətirdik“, -deyirlər. Onlar elə güman edirlər ki, Allahı və möminləri aldadırlar. Bilmirlər ki, əslində ancaq özlərini aldadırlar. Onların ürəyində mərəz var. Allah onların mərəzini daha da artırar. Yalan dedikləri üçün onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar!”.


Asim Məmmədov, Azadlıq qəzeti

пятница, 31 мая 2013 г.

Malkolm X-in nəvəsini CIA öldürdü? (ARAŞDIRMA)

“Malkolm Şabazz şiəliyi qəbul etmiş və müqavimət hərəkatı üçün bir sözçüyə çevrilmişdi. Yalnız Yaxın Şərqin anti-sionist qüvvələri üçün yox, bəlkə bütün dünya anti-imperialist gücləri üçün də. Eynilə babası kimi.”
Babası XX-ci əsrin ən məşhur afro-amerikalısı olan Malkolm X-in nəvəsi, söz azadlığı fəalı Malkolm Şabazzla tanışlığım yox idi. Və bundan sonra olmayacaq da. Çünki o bu yaxınlarda Meksikada öldürüldü.
Malkolm Şabazzla keçən fevral Tehranda keçirilmiş “Hollivudizm” konfransında tanış olmağa ümid edirdim, amma ABŞ Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin başqa planı var imiş. Tehran təyyarəsinə minməyə çalışarkən Malkolm Federal Təhqiqat Bürosu (FBI) tərəfindən həbs olundu. Həbs üçün heç bir səbəb göstərilmədi.
ABŞ rəsmiləri Malkolma İrana səfər etməyə nə üçün maneə oldular?
Həbs açıq-aşkar siyasi sifariş idi. Malkolm Şabazzın “Hollivudizm” konfransında iştirakı bu tədbirə pulsuz reklam təmin edəcəkdi. Xüsusilə də zənci, müsəlman, anti-sionist və anti-imperialist dairələrdə. Və bu reklam Malkolmun müxalifətçi kimi artan nüfuzunu daha da qaldırardı.

Səhv oxumadız: Malkolm Şabazz  eynilə babası kimi yuxarıdakılar üçün böyük problemlər vəd edən potensial təhlükəyə çevrildi.
Malkolm Şabazz şiəliyi qəbul etmiş və müqavimət hərəkatı üçün bir sözçüyə çevrilmişdi. Yalnız Yaxın Şərqin anti-sionist qüvvələri üçün yox, bəlkə bütün dünya anti-imperialist gücləri üçün də. Eynilə babası kimi gənc yaşlarından qanunla problemlər yaşamışdı və babası kimi o da hər şeyi buraxıb dünya məzlumları üçün xarizmatik bir sözçüyə çevrilmək yolunda idi.
Con Perkins hesab edir ki, Malkolm Şabazzı öldürən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsidir (CIA). Dünya Bankı və ona bağlı təşkilatların leyhinə imperiyanın düşmənlərinə sui-qəsdlər təşkil edən “asteroid”lərin bu işdə əllərinin olub-olmamasını bilmirəm. Amma 100% əminəm ki, bunu fikirləşirdilər.
Necə buna əmin ola bilərəm?
Bu sui-qəsdlər üstündə uzun illər araşdırma apardım və bu nəticəyə gəldim ki, imperiyanın muzdlu qatilləri potensial düşmənlərin profilini ortaya qoyar və onların arasından hansının “hal-hazırda potensial təhlükə” olaraq mövcud olacağına qərar verir.
Mətbuata çıxmaları ilə xarizmatik liderlər nəzarətə alınır və potensial təhlükəli şəxslər siyahısına düşürlər. Prezident Con Kennedi çox xarizmatik və mətbuatı yaxşı qavramış olduğundan öldürüldü ki, o imperiyanın keşikçilərinin qəbul edə bilməyəcəyi bir siyasət yürüdürdü: atom tərksilahı, Kuba ilə barışma, Rusiya ilə yumşalma, Vyetnamdan çəkilmə, Üçüncü Dünya ilə yeni bir əlaqə forması və s. Bu əhvalat Amerikanın qabaqcıl sülh fəallarından Ceyms Duqlasın “Con Ficerald Kennedi və təsvir olunmazlar” (“Orbis Books” nəşriyyatı, 2008) adlı kitabında çox gözəl izah olundu.
Con Kennedinin qardaşı Robert də vəzifə sahiblərinə “potensial təhlükə” kimi təqdim edildi. O, CIA killerləri tərəfindən vurulmasaydı, 1968-ci il seçkilərində prezident seçiləcəkdi. Robert qardaşının qatillərini tapmaq və onun siyasətini davam etdirmək üçün prezident olmaq istəyirdi. Amma “asteroidlər” və onların bank sahiblərinin başqa planları var idi.
Martin Lüter Kinq də “potensial təhlükə” idi. FBI-nin onu dəliliyə və intihara sürükləməyə çalışmasına rəğmən, o Vyetnam müharibəsinə və bütün hərbi industriya kompleksinə qarşı çıxırdı. İntihardan uzaq bir halda Kinq Vaşinqton Kolumbiya Dairəsinin işğalına rəhbərlik etməyə və müharibə və yoxsulluq sona çatana qədər orada qalmağa planlaşdırırdı. Belədə 1999-cu ildə yaradılmış qanuni bir araşdırma qrupu hökm çıxardı ki, ABŞ ordusu, FBI və CIA Doktor Kinqi aradan götürmək üçün birlikdə çalışırdılar. Əhvalatın tam variantı Uilyam Pepperin “Dövlət işi” kitabında var.
Yaxın keçmişdəki “potensial təhlükə”lər sırasına atasının və əmisinin qatillərini təqib edən, 1999-cu ildə öldürülən kiçik Con Ficerald Kennedi də daxildir. Senator Pol Uilston 11 sentyabrı araşdırmağı və ABŞ-ın İraqın işğalını əngəlləməyi planlaşdırdığı üçün öldürüldü. Və nəhayət Venesuela prezidenti Uqo Çaves Latın Amerikasını ABŞ imperiyasının nəzarətindən çıxarmaq üçün az qala tək başına lazımi xarizmaya sahibli olduğu günahından bir xərçəng silahı ilə öldürüldü.
CIA 1965-ci ildə onun sui-qəsdinə istiqamət verəndə, Malcolm Şabazzın babası Malcolm X də “potensial təhlükə” idi. Malcolm X, fəqir və orta sinif amerikalı ağ və qaralarla birlikdə imperializmin qərbli olmayan digər qurbanlarını və müsəlmanları ehtiva edən anti-imperialist bir ittifaqı formalaşdırırdı. Üç il sonra öldürüldüyündə Doktor King də eyni ittifaqı bir araya gətirirdi.
Və indi eyni anti-imperialist ittifaqın yeni versiyasını formalaşdıran Malcolm Şabazz Meksikada öldürüldü. Təsadüfdür? Ola bilər.
Amma buna onun ehtimal edilən qatillərinin nöqteyi-nəzərindən baxaq. Onların fikirinə görə, Malkolm Şabazz babasının yolunu təkrarlamağa çalışan kimi görünürdü. Əgər onu öldürmək üçün daha uzun vaxt gözləsələrdi və onun nüfuzlu bir fəala çevrilib şöbhrətin yayılmasına imkan verilsəydi, sui-qəsd təşkil etmək daha da çətin olacaqdı. Ona görə onun gənc yaşlarında işlətdiyi iddia edilən cinayətlərə əsaslanan bir mətbuat təbliğatı başladı ki, o “sadəcə bir quldur” idi.
Əgər kitabının sona çatdırılıb çapa çıxmasını gözləsələrdi, ölümünə şübhə ilə baxılacaq və kitabı çox satılacaqdı.
Və əgər babası kimi məşhur və nüfuzlu çevrilməsinə qədər gözləsələrdi, böyük bir problemlə üz-üzə qalmalı olacaqdılar.
Bu vəziyyətdə aydındır ki, əngəlləyici tədbir görməyə qərar verdilər. Onu cavan ikən öldürün ki, hələlik “problemli” dönəmi başlamadı. Bunu elə edin ki, “kriminal keçmişi olan cavan” versiyası təsdiqlənsin. “Zığ-zığın xoru” əməliyyatı. Bu xoru nəzarət altında olan bütün mətbu orqanları vasitəsi ilə yayın.
Malkolm Şabazzın başına gələnlər tamamilə aydındır ki, CIA-nın ünsürləri vasitəsilə ABŞ-ın əsas mətbu orqanlarına sızır. Nəticədə bu hadisəni adi bir qətl kimi təqdim etmək və Malkolmun fəal kimi rolunu və imperiya üçün böyük problemlər vəd edən potensial təhlükə olduğunu gizlətmək istiqamətində səylər başlayır.
CIA və Mossada bağlı olan Google-də Malkolm Şabazzın adını axtarışa versəniz, ilk nəticə CIA-nın təbliğat maşını “Huffington Post” tərəfindən dərc edilmiş bir əhvalat olacaq. Bu əhvalat Malkolmun adını ləkələmək üçün yazılmış bir qaralamadır.
Huffington Post: “Malkolm Şabazz gəncliyində nənəsinin ölümünə səbəb olmuş yanğın törətmişdi.”
Reallıq: Malkolm Şabazz bir uşaq kimi o yanğını inkar etdi. Lakin əksər təqsirləndirilənlər, xüsusilə də afro-amerikalılar kimi, təqsirini etiraf etməyə məcbur edildi və uzun müddətli həbs cəzasından yaxa qurtarmaq üçün məcburən öz təqsirini boynuna aldı.
Huffington Post: “Malkolm Şabazz ömür boyunca qanunla problemlər yaşamağa davam etdi.”
Reallıq: Son məhkumiyyəti on ildən çox əvvəl – 2002-ci ildə olmuşdu. Belədə Malkolmun qatilləri yeganə çıxış yolu kimi onu günahsız olduğu bir halda həbs etməkdə tapdılar. Bir sözlə, onu 7 il əvvəl (!) – 2006-ci ildə “bir mağazanın şüşəsini sındırmaq” ittihamı ilə tutdular!
Obama rejiminin tanımadığı “Qaradərililər üçün maşın sürmək hüququ” (Amerikada qaradərili sürücü olmağınız polis tərəfindən dindirməyiniz və axtarış edilməniz üçün yetərli səbəbdir. Buna “Driving While Black” deyilir) Amerikada faktiki olaraq bütün qaradərili cavanların “qanunla problemi” var. Əslində onların qanunla problemi yoxdur. Qanunun onlarla problemi var. Cavan, qara və kişi olmaq bunun əksini sübut edilməyənə qədər təqsirli olmaq deməkdir.
“New York Times”, “Huffington Post” və onlara oxşar mətbu orqanlarının imperialist təbliğatçıları Malkolm Şabazzı qaralamaq üçn dəridən-qabıqdan çıxırlar. Bu isə onun siyasi qətlin daha bir qurbanı olduğunu təsdiq edən dəlildir.
Malkolm Şabazzın gerçək “təqsir”i eynilə məşhur babası kimi müqavimət cəbhəsinə qatılması, sionizmə və ABŞ imperiyasına qarşı ayağa qalxması və həqiqəti söyləməsidir.

Dr. Kevin Barret
QafqAzNews üçün tərcümə edən: Asim Məmmədov

суббота, 25 мая 2013 г.

Seyyid Qütb - Qardaş, sən azadsan! (VİDEO)


Qardaş, sən azadsan hətta zindanda,
Qardaş, sən azadsan hətta qandalda!
O vaxta qədər ki, arxalanırsan Allaha
Sənə nə ziyan verər kölənin hiyləsi?

Qardaş, ləşkəri-zülmət məhv olacaq,
Yeni fəcr yer üzündə doğacaq.
Onun nurunu burax qəlbinə
Seyr eylə, uzaqdan necə baxır bizlərə.

Qardaş, əllərin al qana boyandı,
Çün zillətə məhkumdan boyun qaçırdı
Şübhəsiz ki, eşqi-şəhadətlə o əllərin
Qana boyanmaqla qazandı cənnəti.

Qardaş, noldu meylin yox savaşa?
Silahı da çiynindən atdın kənara...
Yaralarımızı kim onda saracaq?
Şəhadət bayrağını kim zirvəyə qaldıracaq?

Qardaş, elə qüvvə dayanır arxamda
Qorxutmur məni nə dağ, nə qaya
Bu silahla gedərəm sionistin üstünə
Ta ki küfr qalmasın yer üzündə.

Rəbbim və dinim üçün alacam intiqam
Yoxdur Allah və İslam yolunda basılma!
Ya qalib gələr yolumuz başqa yollara,
Ya can fəda edib qayıdarıq əbədi məkana.

Yox, qardaş, yormur məni mübarizə
Silahı da qoymadım hələ ki yerə.
Ölsəm isə əgər, şəhid olacam
Sənin əlinə keçəcək bu sancaq.

Əminliklə gedirəm aram şəkildə
Ulduzların Rəbbi – Allah tərəfə.
Öldürəcəksiz? Nə edəcəksiz bizə?
Sadiqəm mən etdiyim beyətə!

Qardaş, açıqdır yolun, baxma geri
Sənin Haqq yolun qana boyandı
Baxma sola, baxma sağa –
Nəzərini yetir Uca Allaha!

Qanadı sınıq quş deyilik əsla
Zillət və təslim uzaqdır bizdən!
Duyuram: gəlir coşa qan damarlarda
Sanki deyir: mübarizəyə, mübarizəyə!

Allah seçib bizi bərayi-dəvət
Sona qədərdir rahi-Xudavənd
Bəzilər artıq qovuşub əbədi məkana
Sağ qalanlarsa sadiqdir əhdi-peymana.

Qardaş, ölsək əgər, görərik aşiqləri,
Çünki cənnət bağları gözləyir bizləri.
Quşlar pərvaz edəcək yanımızda,
Əbədi səadət – nə xoş halımıza!


Tərcümə: Asim Məmmədov

четверг, 25 апреля 2013 г.

Asim Məmmədov həbsdə yazdığı şeiri təqdim etdi


Hacı Talenin həbsinə etiraz əlaməti olaraq keçirilmiş aksiyada iştiraka görə həbs olunan jurnalist təcridxanada şeir yazıb və İslamazeri.az-a göndərib.

Aprelin 1-də Nardaranda ilahiyyatçı Hacı Tale Bağırovun həbsinə etiraz əlaməti olaraq keçirilmiş aksiyada iştiraka görə həbs olunan və Binəqədi təcridxanasının 8-ci kamerasında saxlanılan yusiflərə ithaf:

Salam olsun məhkum həqq əhlinə!

Mömin zindanda – yenə azadə,
Salam olsun məhkum həqq əhlinə!
Fəqət Allahı çağrar imdadə, –
Salam olsun məhkum həqq əhlinə!

Kamera səkkizdən gələn sədayi-azan
Səslənəndə bağa dönür zindan.
Fərar edir lənətlik şeytan
Çün yetmir gücü fələq əhlinə.

Məst edir insanı sizdəki rəftar, –
Mehriban dostluq olub bərqərar
Dayaqsız bir-birizə dər hər kar –
Xoşdur Allaha və mələk əhlinə.

Asim ibrət götürür sizlərdən,
Uzaq qərar tutduz zalimlərdən
Hizbullah qalibun – məlum Kərimdən
Söylədiz bunu nəhəqq əhlinə!

- - - - - - - - - - - - - - -
Fərar etmək – qaçmaq
Fələq – sübh
Dər hər kar – hər işdə
Hizbullah qalibun – Allahın firqəsi qalibdir. Qurani-Kərimin “Maidə” surəsinin 56-cı ayəsidir.

среда, 24 апреля 2013 г.

İmam Əli ibn Musaya “Riza” ləqəbinin verilmə səbəbi


Rey şəhərində yaşayan müəllif Əbu Cəfər Mühəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Musa ibn Babəveyh Qummi (Allah ona itaət üçün kömək etsin və onu sevib razı qaldığı şeyləri etməyə müvəffəq etsin) deyir:

1 - Əhməd ibn Məhəmməd ibn Əbu Nəsir Bəzəntidən belə dediyi nəql olunmuşdur: İmam Cavada ərz etdim: “Sizin müxaliflərinizdən bəziləri Məmunun atanızı öz vəliəhdi olaraq bəyənib seçdiyi üçün ona Riza adını verdiyini güman edirlər.” İmam Cavad buyurdu: “And olsun Allaha ki, bu doğru deyil, yalan danışırlar. Ona Riza adını Allah Təbarək və Təala verdi. Çünki o göylərdə Allah üçün, yer üzündə Peyğəmbər və ondan sonrakı imamlar üçün razı olduğu biri idi.” Bəzənti deyir ki, “Bəs məgər digər babaların Allah, Peyğəmbər (s) və imamların (ə) razı olduqları kəslər deyildirlər?” ərz etdiyimdə buyurdu ki, “Əlbəttə.” Mən də dedim: “Yaxşı bəs niyə onların içində yalnız atanız Riza adlandırıldı?” Buyurdu: “Çünki dostları və tərəfdarları ondan razı olduqları kimi, düşmənləri və müxalifləri də ondan razı idilər. Bu vəziyyət babalarımdan heç biri üçün sabit olmamışdır. Bu səbəbdən onların arasında yalnız atama "Riza" adı verildi.”

2 - Süleyman ibn Həfs əl-Mərvəzidən rəvayət olunmuşdur ki, İmam Kazım (ə) oğlu Əliyə “Riza” deyərdi. Məsələn: "Oğlum Rizanı çağırın...", "Oğlum Rizaya dedim...", "Oğlum Riza mənə dedi ki..." şəklində buyurardı. İmam Rizaya müraciət ediləndə isə "Ey Əbül Həsən" deyə xitab edərdilər.

Mənbə: Şeyx Səduq “Uyuni-əxbari-Riza”, 1-ci cild, 1-ci fəsil.